σύνδεσμοι

Κέντρο πληροφόρησης θηλασμού Κρήτης

Ο Ελληνικός κόμβος για το θηλασμό

Γαλαξίας Σύλλογος Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας
 
UNICEF

Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος

World Alliance for Breastfeeding Action

Ελληνική ιστοσελίδα με πληροφορίες για το μητρικό θηλασμό
 
Άρθρα σχετικά με το μητρικό θηλασμό δημοσιευμένα από τον παιδίατρο Dr. Jack Newman

Academy of Breastfeeding Medicine Protocols

H φυσιολογική ηλικία για απογαλακτισμό

International Lactation Consultant Association

International Board of Lactation Consultant Examiners
 
Προϊόντα θηλασμού